عیدی وب سایت "بانک تور و گردشگری" به تمامی خوانندگان و کاربران وب سایت خود 3 پک زیبای تقویم سال 1390 است که در زیر میتوانید پس زمینه های ماههای مختلف را در قالب 3 بسته "طبیعت"، "مکانهای معروف دنیا" و "مالدیو" دانلود و استفاده نمایید. چنانچه نیاز به دانلود کلیه عکسها به یکباره و در قالب یک فایل دارید میتوانید فایل زیپ هر بسته را بصورت جداگانه و در بالای عکسهای مربوط به آن دانلود نمایید.

همچنین میتوانید 3 بسته تقویم را از این لینک دانلود نمایید.

 


دانلود تقویم 1390

فروردین

دانلود تقویم 1390

اردیبهشت

دانلود تقویم 1390

خرداد

دانلود تقویم 1390

تیر

دانلود تقویم 1390

مرداد

دانلود تقویم 1390

شهریور

دانلود تقویم 1390

مهر

دانلود تقویم 1390

آبان

دانلود تقویم 1390

آذر

دانلود تقویم 1390

دی

دانلود تقویم 1390

بهمن

دانلود تقویم 1390

اسفند


دانلود تقویم 1390

فروردین

دانلود تقویم 1390

اردیبهشت

دانلود تقویم 1390

خرداد

دانلود تقویم 1390

تیر

دانلود تقویم 1390

مرداد

دانلود تقویم 1390

شهریور

دانلود تقویم 1390

مهر

دانلود تقویم 1390

آبان

دانلود تقویم 1390

آذر

دانلود تقویم 1390

دی

دانلود تقویم 1390

بهمن

دانلود تقویم 1390

اسفند


دانلود تقویم 1390

فروردین

دانلود تقویم 1390

اردیبهشت

دانلود تقویم 1390

خرداد

دانلود تقویم 1390

تیر

دانلود تقویم 1390

مرداد

دانلود تقویم 1390

شهریور

دانلود تقویم 1390

مهر

دانلود تقویم 1390

آبان

دانلود تقویم 1390

آذر

دانلود تقویم 1390

دی

دانلود تقویم 1390

بهمن

دانلود تقویم 1390

اسفند