اطلاعات آب و هوای شهرهای مهم و توریستی کشور ترکیه

ترکیه - آنتالیا

شرایط آب و هوایی آنتالیا در ماههای مختلف سال
بیشترین
کمترین

آنتالیا شرایط آب و هوایی در ماه ژانویه

15°C
5°C

آنتالیا شرایط آب و هوایی در ماه فوریه

16°C
6°C

آنتالیا شرایط آب و هوایی در ماه مارچ

17°C
7°C

آنتالیا شرایط آب و هوایی در ماه آپریل

21°C
11°C

آنتالیا شرایط آب و هوایی در ماه می

26°C
16°C

آنتالیا شرایط آب و هوایی در ماه ژون

30°C
20°C

آنتالیا شرایط آب و هوایی در ماه جولای

33°C
23°C

آنتالیا شرایط آب و هوایی در ماه آگوست

32°C
22°C

آنتالیا شرایط آب و هوایی در ماه سپتامبر

30°C
19°C

آنتالیا شرایط آب و هوایی در ماه اکتبر

26°C
16°C

آنتالیا شرایط آب و هوایی در ماه نوامبر

20°C
11°C

آنتالیا شرایط آب و هوایی در ماه دسامبر

16°C
6°C

ترکیه - بدروم

شرایط آب و هوایی بدروم در ماههای مختلف سال
بیشترین
کمترین

بدروم شرایط آب و هوایی در ماه ژانویه

8°C
2°C

بدروم شرایط آب و هوایی در ماه فوریه

10°C
3°C

بدروم شرایط آب و هوایی در ماه مارچ

11°C
3°C

بدروم شرایط آب و هوایی در ماه آپریل

16°C
8°C

بدروم شرایط آب و هوایی در ماه می

22°C
12°C

بدروم شرایط آب و هوایی در ماه ژون

25°C
17°C

بدروم شرایط آب و هوایی در ماه جولای

29°C
22°C

بدروم شرایط آب و هوایی در ماه آگوست

28°C
20°C

بدروم شرایط آب و هوایی در ماه سپتامبر

25°C
18°C

بدروم شرایط آب و هوایی در ماه اکتبر

19°C
13°C

بدروم شرایط آب و هوایی در ماه نوامبر

14°C
8°C

بدروم شرایط آب و هوایی در ماه دسامبر

10°C
5°C

ترکیه - استانبول

شرایط آب و هوایی استانبول در ماههای مختلف سال
بیشترین
کمترین

استانبول شرایط آب و هوایی در ماه ژانویه

8°C
2°C

استانبول شرایط آب و هوایی در ماه فوریه

9°C
3°C

استانبول شرایط آب و هوایی در ماه مارچ

11°C
3°C

استانبول شرایط آب و هوایی در ماه آپریل

16°C
8°C

استانبول شرایط آب و هوایی در ماه می

21°C
12°C

استانبول شرایط آب و هوایی در ماه ژون

25°C
17°C

استانبول شرایط آب و هوایی در ماه جولای

29°C
21°C

استانبول شرایط آب و هوایی در ماه آگوست

28°C
20°C

استانبول شرایط آب و هوایی در ماه سپتامبر

25°C
18°C

استانبول شرایط آب و هوایی در ماه اکتبر

19°C
12°C

استانبول شرایط آب و هوایی در ماه نوامبر

14°C
8°C

استانبول شرایط آب و هوایی در ماه دسامبر

10°C
5°C

اطلاعات آب و هوای شهرهای مهم و توریستی کشور هند

هندوستان - گوا

شرایط آب و هوایی گوا در ماههای مختلف سال
بیشترین
کمترین

گوا شرایط آب و هوایی در ماه ژانویه

32°C
19°C

گوا شرایط آب و هوایی در ماه فوریه

32°C
17°C

گوا شرایط آب و هوایی در ماه مارچ

32°C
23°C

گوا شرایط آب و هوایی در ماه آپریل

33°C
25°C

گوا شرایط آب و هوایی در ماه می

33°C
27°C

گوا شرایط آب و هوایی در ماه ژون

31°C
25°C

گوا شرایط آب و هوایی در ماه جولای

29°C
24°C

گوا شرایط آب و هوایی در ماه آگوست

29°C
24°C

گوا شرایط آب و هوایی در ماه سپتامبر

29°C
23°C

گوا شرایط آب و هوایی در ماه اکتبر

31°C
23°C

گوا شرایط آب و هوایی در ماه نوامبر

33°C
22°C

گوا شرایط آب و هوایی در ماه دسامبر

32°C
20°C

هندوستان - جیپور

شرایط آب و هوایی جیپور در ماههای مختلف سال
بیشترین
کمترین

جیپور شرایط آب و هوایی در ماه ژانویه

22°C
8°C

جیپور شرایط آب و هوایی در ماه فوریه

26°C
11°C

جیپور شرایط آب و هوایی در ماه مارچ

31°C
16°C

جیپور شرایط آب و هوایی در ماه آپریل

37°C
21°C

جیپور شرایط آب و هوایی در ماه می

40°C
25°C

جیپور شرایط آب و هوایی در ماه ژون

39°C
27°C

جیپور شرایط آب و هوایی در ماه جولای

34°C
25°C

جیپور شرایط آب و هوایی در ماه آگوست

32°C
24°C

جیپور شرایط آب و هوایی در ماه سپتامبر

33°C
23°C

جیپور شرایط آب و هوایی در ماه اکتبر

33°C
19°C

جیپور شرایط آب و هوایی در ماه نوامبر

29°C
13°C

جیپور شرایط آب و هوایی در ماه دسامبر

24°C
9°C

هندوستان - بمبئی

شرایط آب و هوایی بمبئی در ماههای مختلف سال
بیشترین
کمترین

بمبئی شرایط آب و هوایی در ماه ژانویه

29°C
19°C

بمبئی شرایط آب و هوایی در ماه فوریه

29°C
20°C

بمبئی شرایط آب و هوایی در ماه مارچ

31°C
22°C

بمبئی شرایط آب و هوایی در ماه آپریل

32°C
25°C

بمبئی شرایط آب و هوایی در ماه می

33°C
27°C

بمبئی شرایط آب و هوایی در ماه ژون

32°C
26°C

بمبئی شرایط آب و هوایی در ماه جولای

30°C
25°C

بمبئی شرایط آب و هوایی در ماه آگوست

29°C
24°C

بمبئی شرایط آب و هوایی در ماه سپتامبر

30°C
24°C

بمبئی شرایط آب و هوایی در ماه اکتبر

32°C
24°C

بمبئی شرایط آب و هوایی در ماه نوامبر

33°C
23°C

بمبئی شرایط آب و هوایی در ماه دسامبر

31°C
21°C

هندوستان - دهلی

شرایط آب و هوایی دهلی در ماههای مختلف سال
بیشترین
کمترین

دهلی شرایط آب و هوایی در ماه ژانویه

20°C
8°C

دهلی شرایط آب و هوایی در ماه فوریه

24°C
11°C

دهلی شرایط آب و هوایی در ماه مارچ

29°C
15°C

دهلی شرایط آب و هوایی در ماه آپریل

36°C
21°C

دهلی شرایط آب و هوایی در ماه می

39°C
28°C

دهلی شرایط آب و هوایی در ماه ژون

35°C
26°C

دهلی شرایط آب و هوایی در ماه جولای

34°C
26°C

دهلی شرایط آب و هوایی در ماه آگوست

33°C
25°C

دهلی شرایط آب و هوایی در ماه سپتامبر

32°C
24°C

دهلی شرایط آب و هوایی در ماه اکتبر

32°C
18°C

دهلی شرایط آب و هوایی در ماه نوامبر

27°C
12°C

دهلی شرایط آب و هوایی در ماه دسامبر

22°C
7°C

هندوستان - آگرا

شرایط آب و هوایی آگرا در ماههای مختلف سال
بیشترین
کمترین

آگرا شرایط آب و هوایی در ماه ژانویه

21°C
7°C

آگرا شرایط آب و هوایی در ماه فوریه

23°C
10°C

آگرا شرایط آب و هوایی در ماه مارچ

29°C
15°C

آگرا شرایط آب و هوایی در ماه آپریل

36°C
21°C

آگرا شرایط آب و هوایی در ماه می

39°C
26°C

آگرا شرایط آب و هوایی در ماه ژون

38°C
28°C

آگرا شرایط آب و هوایی در ماه جولای

34°C
27°C

آگرا شرایط آب و هوایی در ماه آگوست

33°C
26°C

آگرا شرایط آب و هوایی در ماه سپتامبر

34°C
24°C

آگرا شرایط آب و هوایی در ماه اکتبر

33°C
19°C

آگرا شرایط آب و هوایی در ماه نوامبر

28°C
13°C

آگرا شرایط آب و هوایی در ماه دسامبر

23°C
8°C

اطلاعات آب و هوای شهرهای مهم و توریستی کشور تایلند

تایلند - پوکت

شرایط آب و هوایی پوکت در ماههای مختلف سال
بیشترین
کمترین

پوکت شرایط آب و هوایی در ماه ژانویه

31°C
23°C

پوکت شرایط آب و هوایی در ماه فوریه

32°C
23°C

پوکت شرایط آب و هوایی در ماه مارچ

33°C
24°C

پوکت شرایط آب و هوایی در ماه آپریل

33°C
25°C

پوکت شرایط آب و هوایی در ماه می

31°C
25°C

پوکت شرایط آب و هوایی در ماه ژون

31°C
26°C

پوکت شرایط آب و هوایی در ماه جولای

31°C
25°C

پوکت شرایط آب و هوایی در ماه آگوست

30°C
26°C

پوکت شرایط آب و هوایی در ماه سپتامبر

29°C
24°C

پوکت شرایط آب و هوایی در ماه اکتبر

30°C
24°C

پوکت شرایط آب و هوایی در ماه نوامبر

30°C
24°C

پوکت شرایط آب و هوایی در ماه دسامبر

31°C
23°C

تایلند - بانکوک

شرایط آب و هوایی بانکوک در ماههای مختلف سال
بیشترین
کمترین

بانکوک شرایط آب و هوایی در ماه ژانویه

31°C
24°C

بانکوک شرایط آب و هوایی در ماه فوریه

33°C
24°C

بانکوک شرایط آب و هوایی در ماه مارچ

34°C
25°C

بانکوک شرایط آب و هوایی در ماه آپریل

36°C
25°C

بانکوک شرایط آب و هوایی در ماه می

35°C
26°C

بانکوک شرایط آب و هوایی در ماه ژون

35°C
26°C

بانکوک شرایط آب و هوایی در ماه جولای

35°C
26°C

بانکوک شرایط آب و هوایی در ماه آگوست

34°C
25°C

بانکوک شرایط آب و هوایی در ماه سپتامبر

33°C
25°C

بانکوک شرایط آب و هوایی در ماه اکتبر

33°C
25°C

بانکوک شرایط آب و هوایی در ماه نوامبر

32°C
24°C

بانکوک شرایط آب و هوایی در ماه دسامبر

31°C
23°C

اطلاعات آب و هوای شهرهای مهم و توریستی کشور امارات

امارات - ابوظبی

شرایط آب و هوایی ابوظبی در ماههای مختلف سال
بیشترین
کمترین

ابوظبی شرایط آب و هوایی در ماه ژانویه

22°C
13°C

ابوظبی شرایط آب و هوایی در ماه فوریه

24°C
14°C

ابوظبی شرایط آب و هوایی در ماه مارچ

27°C
17°C

ابوظبی شرایط آب و هوایی در ماه آپریل

32°C
20°C

ابوظبی شرایط آب و هوایی در ماه می

37°C
23°C

ابوظبی شرایط آب و هوایی در ماه ژون

38°C
26°C

ابوظبی شرایط آب و هوایی در ماه جولای

41°C
28°C

ابوظبی شرایط آب و هوایی در ماه آگوست

40°C
29°C

ابوظبی شرایط آب و هوایی در ماه سپتامبر

39°C
26°C

ابوظبی شرایط آب و هوایی در ماه اکتبر

35°C
22°C

ابوظبی شرایط آب و هوایی در ماه نوامبر

30°C
18°C

ابوظبی شرایط آب و هوایی در ماه دسامبر

25°C
15°C

امارات - دبی

شرایط آب و هوایی دبی در ماههای مختلف سال
بیشترین
کمترین

دبی شرایط آب و هوایی در ماه ژانویه

23°C
14°C

دبی شرایط آب و هوایی در ماه فوریه

23°C
15°C

دبی شرایط آب و هوایی در ماه مارچ

27°C
17°C

دبی شرایط آب و هوایی در ماه آپریل

31°C
21°C

دبی شرایط آب و هوایی در ماه می

36°C
24°C

دبی شرایط آب و هوایی در ماه ژون

38°C
27°C

دبی شرایط آب و هوایی در ماه جولای

39°C
29°C

دبی شرایط آب و هوایی در ماه آگوست

39°C
30°C

دبی شرایط آب و هوایی در ماه سپتامبر

38°C
27°C

دبی شرایط آب و هوایی در ماه اکتبر

34°C
23°C

دبی شرایط آب و هوایی در ماه نوامبر

30°C
19°C

دبی شرایط آب و هوایی در ماه دسامبر

25°C
16°C

اطلاعات آب و هوای شهرهای مهم و توریستی کشور مالزی

مالزی - کوالالامپور

شرایط آب و هوایی کوالالامپور در ماههای مختلف سال
بیشترین
کمترین

کوالالامپور شرایط آب و هوایی در ماه ژانویه

32°C
22°C

کوالالامپور شرایط آب و هوایی در ماه فوریه

33°C
22°C

کوالالامپور شرایط آب و هوایی در ماه مارچ

33°C
23°C

کوالالامپور شرایط آب و هوایی در ماه آپریل

33°C
23°C

کوالالامپور شرایط آب و هوایی در ماه می

33°C
23°C

کوالالامپور شرایط آب و هوایی در ماه ژون

33°C
22°C

کوالالامپور شرایط آب و هوایی در ماه جولای

32°C
23°C

کوالالامپور شرایط آب و هوایی در ماه آگوست

32°C
23°C

کوالالامپور شرایط آب و هوایی در ماه سپتامبر

32°C
23°C

کوالالامپور شرایط آب و هوایی در ماه اکتبر

32°C
23°C

کوالالامپور شرایط آب و هوایی در ماه نوامبر

32°C
23°C

کوالالامپور شرایط آب و هوایی در ماه دسامبر

32°C
22°C

مالزی - پنانگ

شرایط آب و هوایی پنانگ در ماههای مختلف سال
بیشترین
کمترین

پنانگ شرایط آب و هوایی در ماه ژانویه

31°C
21°C

پنانگ شرایط آب و هوایی در ماه فوریه

32°C
21°C

پنانگ شرایط آب و هوایی در ماه مارچ

32°C
22°C

پنانگ شرایط آب و هوایی در ماه آپریل

32°C
22°C

پنانگ شرایط آب و هوایی در ماه می

32°C
22°C

پنانگ شرایط آب و هوایی در ماه ژون

32°C
21°C

پنانگ شرایط آب و هوایی در ماه جولای

31°C
22°C

پنانگ شرایط آب و هوایی در ماه آگوست

31°C
22°C

پنانگ شرایط آب و هوایی در ماه سپتامبر

31°C
22°C

پنانگ شرایط آب و هوایی در ماه اکتبر

31°C
22°C

پنانگ شرایط آب و هوایی در ماه نوامبر

31°C
22°C

پنانگ شرایط آب و هوایی در ماه دسامبر

31°C
21°C

اطلاعات آب و هوای شهرهای مهم و توریستی کشور اندونزی

اندونزی - بالی

شرایط آب و هوایی بالی در ماههای مختلف سال
بیشترین
کمترین

بالی شرایط آب و هوایی در ماه ژانویه

30°C
26°C

بالی شرایط آب و هوایی در ماه فوریه

30°C
26°C

بالی شرایط آب و هوایی در ماه مارچ

31°C
26°C

بالی شرایط آب و هوایی در ماه آپریل

31°C
26°C

بالی شرایط آب و هوایی در ماه می

30°C
26°C

بالی شرایط آب و هوایی در ماه ژون

29°C
25°C

بالی شرایط آب و هوایی در ماه جولای

28°C
24°C

بالی شرایط آب و هوایی در ماه آگوست

28°C
24°C

بالی شرایط آب و هوایی در ماه سپتامبر

29°C
24°C

بالی شرایط آب و هوایی در ماه اکتبر

30°C
25°C

بالی شرایط آب و هوایی در ماه نوامبر

31°C
26°C

بالی شرایط آب و هوایی در ماه دسامبر

30°C
26°C

اندونزی - جاکارتا

شرایط آب و هوایی جاکارتا در ماههای مختلف سال
بیشترین
کمترین

جاکارتا شرایط آب و هوایی در ماه ژانویه

28°C
24°C

جاکارتا شرایط آب و هوایی در ماه فوریه

29°C
24°C

جاکارتا شرایط آب و هوایی در ماه مارچ

30°C
24°C

جاکارتا شرایط آب و هوایی در ماه آپریل

31°C
24°C

جاکارتا شرایط آب و هوایی در ماه می

31°C
24°C

جاکارتا شرایط آب و هوایی در ماه ژون

31°C
24°C

جاکارتا شرایط آب و هوایی در ماه جولای

31°C
23°C

جاکارتا شرایط آب و هوایی در ماه آگوست

31°C
23°C

جاکارتا شرایط آب و هوایی در ماه سپتامبر

32°C
24°C

جاکارتا شرایط آب و هوایی در ماه اکتبر

32°C
24°C

جاکارتا شرایط آب و هوایی در ماه نوامبر

31°C
24°C

جاکارتا شرایط آب و هوایی در ماه دسامبر

30°C
24°C

اطلاعات آب و هوای شهرهای مهم و توریستی کشور استرالیا

استرالیا - سیدنی

شرایط آب و هوایی سیدنی در ماههای مختلف سال
بیشترین
کمترین

سیدنی شرایط آب و هوایی در ماه January

30°C
21°C

سیدنی شرایط آب و هوایی در ماه February

30°C
20°C

سیدنی شرایط آب و هوایی در ماه March

26°C
18°C

سیدنی شرایط آب و هوایی در ماه April

23°C
16°C

سیدنی شرایط آب و هوایی در ماه May

20°C
12°C

سیدنی شرایط آب و هوایی در ماه June

17°C
9°C

سیدنی شرایط آب و هوایی در ماه July

16°C
8°C

سیدنی شرایط آب و هوایی در ماه August

17°C
9°C

سیدنی شرایط آب و هوایی در ماه September

20°C
11°C

سیدنی شرایط آب و هوایی در ماه October

22°C
13°C

سیدنی شرایط آب و هوایی در ماه November

26°C
16°C

سیدنی شرایط آب و هوایی در ماه December

29°C
20°C

استرالیا - ملبورن

شرایط آب و هوایی ملبورن در ماههای مختلف سال
بیشترین
کمترین

ملبورن شرایط آب و هوایی در ماه January

26°C
14°C

ملبورن شرایط آب و هوایی در ماه February

26°C
14°C

ملبورن شرایط آب و هوایی در ماه March

24°C
13°C

ملبورن شرایط آب و هوایی در ماه April

20°C
11°C

ملبورن شرایط آب و هوایی در ماه May

17°C
8°C

ملبورن شرایط آب و هوایی در ماه June

14°C
7°C

ملبورن شرایط آب و هوایی در ماه July

13°C
6°C

ملبورن شرایط آب و هوایی در ماه August

15°C
7°C

ملبورن شرایط آب و هوایی در ماه September

17°C
8°C

ملبورن شرایط آب و هوایی در ماه October

20°C
9°C

ملبورن شرایط آب و هوایی در ماه November

22°C
11°C

ملبورن شرایط آب و هوایی در ماه December

24°C
13°C

اطلاعات آب و هوای شهرهای مهم و توریستی کشور سنگاپور

سنگاپور - شهر سنگاپور

شرایط آب و هوایی سنگاپور در ماههای مختلف سال
بیشترین
کمترین

سنگاپور شرایط آب و هوایی در ماه January

29°C
23°C

سنگاپور شرایط آب و هوایی در ماه February

31°C
23°C

سنگاپور شرایط آب و هوایی در ماه March

31°C
24°C

سنگاپور شرایط آب و هوایی در ماه April

32°C
24°C

سنگاپور شرایط آب و هوایی در ماه May

31°C
24°C

سنگاپور شرایط آب و هوایی در ماه June

31°C
24°C

سنگاپور شرایط آب و هوایی در ماه July

31°C
24°C

سنگاپور شرایط آب و هوایی در ماه August

31°C
24°C

سنگاپور شرایط آب و هوایی در ماه September

31°C
24°C

سنگاپور شرایط آب و هوایی در ماه October

31°C
24°C

سنگاپور شرایط آب و هوایی در ماه November

30°C
23°C

سنگاپور شرایط آب و هوایی در ماه December

29°C
23°C

اطلاعات آب و هوای شهرهای مهم و توریستی کشور قبرس

قبرس - لارناکا

شرایط آب و هوایی لارناکا در ماههای مختلف سال
بیشترین
کمترین

لارناکا شرایط آب و هوایی در ماه January

16°C
7°C

لارناکا شرایط آب و هوایی در ماه February

17°C
6°C

لارناکا شرایط آب و هوایی در ماه March

18°C
8°C

لارناکا شرایط آب و هوایی در ماه April

22°C
11°C

لارناکا شرایط آب و هوایی در ماه May

26°C
16°C

لارناکا شرایط آب و هوایی در ماه June

30°C
20°C

لارناکا شرایط آب و هوایی در ماه July

32°C
22°C

لارناکا شرایط آب و هوایی در ماه August

32°C
22°C

لارناکا شرایط آب و هوایی در ماه September

30°C
20°C

لارناکا شرایط آب و هوایی در ماه October

27°C
16°C

لارناکا شرایط آب و هوایی در ماه November

22°C
12°C

لارناکا شرایط آب و هوایی در ماه December

18°C
8°C

قبرس - نیکوزیا

شرایط آب و هوایی نیکوزیا در ماههای مختلف سال
بیشترین
کمترین

نیکوزیا شرایط آب و هوایی در ماه January

14°C
5°C

نیکوزیا شرایط آب و هوایی در ماه February

15°C
5°C

نیکوزیا شرایط آب و هوایی در ماه March

18°C
7°C

نیکوزیا شرایط آب و هوایی در ماه April

23°C
10°C

نیکوزیا شرایط آب و هوایی در ماه May

29°C
15°C

نیکوزیا شرایط آب و هوایی در ماه June

32°C
19°C

نیکوزیا شرایط آب و هوایی در ماه July

35°C
21°C

نیکوزیا شرایط آب و هوایی در ماه August

35°C
21°C

نیکوزیا شرایط آب و هوایی در ماه September

32°C
18°C

نیکوزیا شرایط آب و هوایی در ماه October

27°C
15°C

نیکوزیا شرایط آب و هوایی در ماه November

20°C
10°C

نیکوزیا شرایط آب و هوایی در ماه December

16°C
6°C

قبرس -گیرنه

شرایط آب و هوایی گیرنه در ماههای مختلف سال
بیشترین
کمترین

گیرنه شرایط آب و هوایی در ماه January

14°C
6°C

گیرنه شرایط آب و هوایی در ماه February

15°C
6°C

گیرنه شرایط آب و هوایی در ماه March

18°C
7°C

گیرنه شرایط آب و هوایی در ماه April

22°C
10°C

گیرنه شرایط آب و هوایی در ماه May

28°C
15°C

گیرنه شرایط آب و هوایی در ماه June

31°C
19°C

گیرنه شرایط آب و هوایی در ماه July

32°C
21°C

گیرنه شرایط آب و هوایی در ماه August

33°C
22°C

گیرنه شرایط آب و هوایی در ماه September

32°C
18°C

گیرنه شرایط آب و هوایی در ماه October

26°C
15°C

گیرنه شرایط آب و هوایی در ماه November

21°C
10°C

گیرنه شرایط آب و هوایی در ماه December

17°C
7°C