جاذبه های مادرید

0
موزه لازارو گالدیانو
مادرید / اسپانیا
رتبه در مادرید 6 از 49 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
رئال باسیلیکا سن فرانسیسکو ال گراند
5
(از 1 نقد و بررسی)
مادرید / اسپانیا
رتبه در مادرید 1 از 49 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
موزه خانه لوپ د وگا

موزه خانه لوپ د وگا

Casa Museo Lope de Vega
0
مادرید / اسپانیا
رتبه در مادرید 6 از 49 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
کلیسای سن آنتونیو د لوس المانس

کلیسای سن آنتونیو د لوس المانس

Iglesia de San Antonio de Los Alemanes
0
مادرید / اسپانیا
رتبه در مادرید 6 از 49 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
سالن موسیقی ملی

سالن موسیقی ملی

Auditorio Nacional de Musica
0
مادرید / اسپانیا
رتبه در مادرید 6 از 49 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
موزه سرالبو

موزه سرالبو

Museo Cerralbo
0
مادرید / اسپانیا
رتبه در مادرید 6 از 49 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
پارک ال کاپریچو

پارک ال کاپریچو

Parque de El Capricho
0
مادرید / اسپانیا
رتبه در مادرید 6 از 49 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
موزه ملی باستان شناسی

موزه ملی باستان شناسی

Museo Arqueologico Nacional
0
مادرید / اسپانیا
رتبه در مادرید 6 از 49 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
موزه سورویا

موزه سورویا

Museo Sorolla
0
مادرید / اسپانیا
رتبه در مادرید 6 از 49 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
بازار سن میگول

بازار سن میگول

Mercado San Miguel
5
(از 1 نقد و بررسی)
مادرید / اسپانیا
رتبه در مادرید 1 از 49 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
میدان شهرداری
مادرید / اسپانیا
رتبه در مادرید 6 از 49 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
معبد دبود

معبد دبود

Templo de Debod
0
مادرید / اسپانیا
رتبه در مادرید 6 از 49 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
گران ویا
0
مادرید / اسپانیا
رتبه در مادرید 6 از 49 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
موزه ملی مرکز هنر رینا صوفیه

موزه ملی مرکز هنر رینا صوفیه

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia
0
مادرید / اسپانیا
رتبه در مادرید 6 از 49 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
کاخ سلطنتی مادرید

کاخ سلطنتی مادرید

Royal Palace of Madrid
5
(از 1 نقد و بررسی)
مادرید / اسپانیا
رتبه در مادرید 1 از 49 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
استادیو سانتیاگو برنابئو
4
(از 2 نقد و بررسی)
مادرید / اسپانیا
رتبه در مادرید 5 از 49 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
موزه ملی تایسن بورنمیسزا

موزه ملی تایسن بورنمیسزا

Museo Nacional Thyssen-Bornemisza
0
مادرید / اسپانیا
رتبه در مادرید 6 از 49 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
موزه ملی پرادو

موزه ملی پرادو

Prado National Museum
0
مادرید / اسپانیا
رتبه در مادرید 6 از 49 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
پارکو دل رتیرو (رتیرو پارک)
4
(از 1 نقد و بررسی)
مادرید / اسپانیا
رتبه در مادرید 4 از 49 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده