هتل های کنیا

1
از 2 رای
جامبو مارا سافاری لوژ
0
ماسایی مارا / کنیا
رتبه در ماسایی مارا 1 از 2 هتل
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
هتل لیک نایواشا سوپا ریزورت
نایواشا / کنیا
رتبه در نایواشا 1 از 2 هتل
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
هتل ساروا وایت سندز بیچ ریزورت اند اسپا
مومباسا / کنیا
رتبه در مومباسا 1 از 4 هتل
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
هتل رادیسون بلو نایروبی اوپر هیل
0
نایروبی / کنیا
رتبه در نایروبی 1 از 8 هتل
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
سالت لیک سافاری لودج
0
غرب پارک جنگلی ساو / کنیا
رتبه در غرب پارک جنگلی ساو 1 از 2 هتل
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
هتل د کنکورد

هتل د کنکورد

The Concord Hotel & Suites
0
نایروبی / کنیا
رتبه در نایروبی 1 از 8 هتل
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
هتل کرون پلازا نایروبی . ان ای اچ جی
نایروبی / کنیا
رتبه در نایروبی 1 از 8 هتل
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
هتل پارک این بای رادیسون نایروبی وستلند
نایروبی / کنیا
رتبه در نایروبی 1 از 8 هتل
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
هتل جیراف مانور

هتل جیراف مانور

Giraffe Manor hotel
0
نایروبی / کنیا
رتبه در نایروبی 1 از 8 هتل
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
هتل باهاری بیچ

هتل باهاری بیچ

Bahari Beach Hotel
0
مومباسا / کنیا
رتبه در مومباسا 1 از 4 هتل
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
هتل کی کروک لوژ

هتل کی کروک لوژ

Keekorok Lodge Hotel
0
ماسایی مارا / کنیا
رتبه در ماسایی مارا 1 از 2 هتل
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
هتل لیک نایواشا کانتری کلاب

هتل لیک نایواشا کانتری کلاب

Lake Naivasha Country Club Hotel
0
نایواشا / کنیا
رتبه در نایواشا 1 از 2 هتل
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
هتل هیلتون نایروبی
0
نایروبی / کنیا
رتبه در نایروبی 1 از 8 هتل
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
هتل کوله کوله بائوباب ریزورت دیانی
دیانی بیچ / کنیا
رتبه در دیانی بیچ 1 از 1 هتل
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
هتل اینترکانتیننتال نایروبی
نایروبی / کنیا
رتبه در نایروبی 1 از 8 هتل
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
هتل لیک ناکورو لاج

هتل لیک ناکورو لاج

Lake Nakuru Lodge hotel
0
پارک جنگلی لیک ناکورو / کنیا
رتبه در پارک جنگلی لیک ناکورو 1 از 1 هتل
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
هتل بائوباب بیچ ریزورت

هتل بائوباب بیچ ریزورت

Baobab Beach Resort Spa hotel
0
مومباسا / کنیا
رتبه در مومباسا 1 از 4 هتل
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
هتل لئوپارد بیچ ریزورت

هتل لئوپارد بیچ ریزورت

Leopard Beach Resort Spa hotel
0
مومباسا / کنیا
رتبه در مومباسا 1 از 4 هتل
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
هتل کیلاگونی سرنا

هتل کیلاگونی سرنا

Kilaguni Serena Safari Lodge hotel
0
غرب پارک جنگلی ساو / کنیا
رتبه در غرب پارک جنگلی ساو 1 از 2 هتل
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
هتل آمبوسلی سرنا

هتل آمبوسلی سرنا

Amboseli Serena Safari Lodge hotel
0
پارک جنگلی آمبوسلی / کنیا
رتبه در پارک جنگلی آمبوسلی 1 از 1 هتل
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده