به ندرت چنین اتفاقی می افتد که ساختمانی که هنوز در مرحله ساخت است تا این حد مورد توجه قرار بگیرد. اما این مجموعه جدید در شهر شانگهای چین از الان بازدیدکنندگان را به سوی خود کشانده است. ساختمانی که ظاهری سبز دارد.

این ساختمان که آن را 1000 درخت نامیده اند از صدها درخت تشکیل شده که روی پشت بام و ستون های آن کاشته شده اند. این ساختمان زیبا و سرسبز 15 هکتار فضا به خود اختصاص داده است و کنار رودخانه سوژو و یک پارک عمومی قرار دارد. ساختمان مشهور به 1000 درخت نه تنها یک ساختمان است که واحد های مسکونی ، اداری ، هتل ، فروشگاه و مدرسه را در بر می گیرد بلکه پس از اتمام آن قرار است همانند یک نماد طبیعی در شهر باشد ، وجود ستون های بلند و درختانی که روی آنها رشد خواهند کرد ، این ساختمان را همانند یک کوه در شهر توسعه یافته شانگهای خواهد ساخت.

zXetSJkmeR7dWzt5G90AQ7Eh2NnBF5QBgsTiHzj5.jpeg

ساختمان سبز ، جاذبه جدید شهر شانگهای ‏

ساختمان سبز ، جاذبه جدید شهر شانگهای ‏

ساختمان سبز ، جاذبه جدید شهر شانگهای ‏

منبع : lonelyplanet