چرنوبیل ، شهری که در شمال اوکراین با فاصله 90 کیلومتری از شهر کی یف قرار گرفته است و امروزه به مکانی متروکه برای پرسه زدن ارواح تبدیل گشته است پس از فاجعه اتمی که در سال 1986 رخ داد تخلیه شد. با وجود گذشت بیش از سی سال از این حادثه هنوز اثراتی از رادیو اکتیو در این منطقه وجود دارد هرچند بعید است این شهر ارواح بتواند دوباره جان تازه ای به خود بگیرد.

امکان گشتن قسمت هایی از این شهر که پاک شده و هیچ خطری ندارد با استفاده از تور وجود دارد. در این میان یک عکاس رومانیایی نیز سفری به این نقطه داشته تا بتواند تصاویری از این شهرارواح را به اشتراک بگذارد.

او درباره گشتن در این شهر می گوید : " پیام هایی روی دیوارهای برخی از خانه ها دیده می شود که مردم پیش از ترک کردن این مکان از آرزوهایی که داشتند نوشته اند. این نوشته ها به خوبی زندگی آنها را پیش از این حادثه نشان می دهد. مردمی که پر از امید و آرزو بودند اما یک شبه مجبور به ترک خانه هایشان شدند."پس از حادثه اتمی چرنوبیل طی چند روز 48000 نفر از این شهر تخلیه شدند. هرچند این فاجعه تلفات بسیاری نیز بهمراه داشت که برخی معتقدند اطلاعات دقیقی از آن منتشر نشد.

با این تصاویر گشتی در این شهر متروکه داشته باشید.

 

چرنوبیل ، شهری که به شهر ارواح تبدیل شد ‏

چرنوبیل ، شهری که به شهر ارواح تبدیل شد ‏

چرنوبیل ، شهری که به شهر ارواح تبدیل شد ‏

چرنوبیل ، شهری که به شهر ارواح تبدیل شد ‏

چرنوبیل ، شهری که به شهر ارواح تبدیل شد ‏

چرنوبیل ، شهری که به شهر ارواح تبدیل شد ‏

چرنوبیل ، شهری که به شهر ارواح تبدیل شد ‏

چرنوبیل ، شهری که به شهر ارواح تبدیل شد ‏

چرنوبیل ، شهری که به شهر ارواح تبدیل شد ‏

چرنوبیل ، شهری که به شهر ارواح تبدیل شد ‏

چرنوبیل ، شهری که به شهر ارواح تبدیل شد ‏

چرنوبیل ، شهری که به شهر ارواح تبدیل شد ‏

چرنوبیل ، شهری که به شهر ارواح تبدیل شد ‏

چرنوبیل ، شهری که به شهر ارواح تبدیل شد ‏

چرنوبیل ، شهری که به شهر ارواح تبدیل شد ‏

چرنوبیل ، شهری که به شهر ارواح تبدیل شد ‏

چرنوبیل ، شهری که به شهر ارواح تبدیل شد ‏

چرنوبیل ، شهری که به شهر ارواح تبدیل شد ‏

چرنوبیل ، شهری که به شهر ارواح تبدیل شد ‏

چرنوبیل ، شهری که به شهر ارواح تبدیل شد ‏

چرنوبیل ، شهری که به شهر ارواح تبدیل شد ‏

چرنوبیل ، شهری که به شهر ارواح تبدیل شد ‏

چرنوبیل ، شهری که به شهر ارواح تبدیل شد ‏

چرنوبیل ، شهری که به شهر ارواح تبدیل شد ‏

چرنوبیل ، شهری که به شهر ارواح تبدیل شد ‏

چرنوبیل ، شهری که به شهر ارواح تبدیل شد ‏

چرنوبیل ، شهری که به شهر ارواح تبدیل شد ‏

چرنوبیل ، شهری که به شهر ارواح تبدیل شد ‏

چرنوبیل ، شهری که به شهر ارواح تبدیل شد ‏

چرنوبیل ، شهری که به شهر ارواح تبدیل شد ‏

چرنوبیل ، شهری که به شهر ارواح تبدیل شد ‏

چرنوبیل ، شهری که به شهر ارواح تبدیل شد ‏

منبع : boredpanda