دراین فیلم از تلویزیون ملی چین پخش شده است ، یک کارشناس ایرانی کله‌پاچه را به افرادی از کشورهای کره جنوبی، مصر، آرژانتین، چین، ژاپن وآمریکا معرفی می‌کند.

حالت چهره این افراد در مواجهه با این غذای لذیذ ایرانی جالب است.