قاره پهناور آمریکا سرشار از مناظر طبیعی، دریاچه ، رودخانه و . . . بکر، زیبا و دیدنی است . تعداد آبشار های زیبا،دیدنی و معروف در این قاره بسیار زیاد می باشد. در زیر 10 آبشار زیبا و معروف در قاره آمریکا را مشاهده می نمایید :

1- آبشار نیاگارا - آمریکا، کانادا :

زیباترین آبشارهای جهان

زیباترین آبشارهای جهان

زیباترین آبشارهای جهان

2- آبشار آنجل - ونزوئلا :

زیباترین آبشارهای جهان

زیباترین آبشارهای جهان

3- آبشار بری کریک - کالیفرنیای آمریکا :

زیباترین آبشارهای جهان

زیباترین آبشارهای جهان

زیباترین آبشارهای جهان

4- آبشار بیگ کلیفتی - ایندیانای آمریکا :

زیباترین آبشارهای جهان

زیباترین آبشارهای جهان

زیباترین آبشارهای جهان

5- آبشار آنا رابی - جورجیای آمریکا :

زیباترین آبشارهای جهان

زیباترین آبشارهای جهان

زیباترین آبشارهای جهان

6- آبشار بورگس - تنسی آمریکا :

زیباترین آبشارهای جهان

زیباترین آبشارهای جهان

زیباترین آبشارهای جهان

7- آبشار کالف کریک - یوتای آمریکا :

زیباترین آبشارهای جهان

زیباترین آبشارهای جهان

زیباترین آبشارهای جهان

8- آبشار کاسردال - ویرجینیای آمریکا :

زیباترین آبشارهای جهان

زیباترین آبشارهای جهان

زیباترین آبشارهای جهان

9- آبشار کریستین - واشینگتن آمریکا :

زیباترین آبشارهای جهان

زیباترین آبشارهای جهان

زیباترین آبشارهای جهان

10- آبشار یلو استون – وایومینگ امریکا :

زیباترین آبشارهای جهان

زیباترین آبشارهای جهان

زیباترین آبشارهای جهان