Old Sarum در سالزبری انگلستان یک سایت تاریخی و باستان شناسی است که متشکل از قلعه ای متعلق به عصر آهن است که روی یک تپه قرار گرفته و همچنین از جمله دیگر بناهای موجود در آن می توان به یک قلعه سلطنتی و کلیسای جامع قرن یازدهمی اشاره نمود. این مکان تاریخی که در فاصله ی دو مایلی از مرکز شهر قرار گرفته، همان جایی است که در آن تاریخ سالیزبری آغاز می گردد. قبل از تاسیس ساروم جدید یا همان سالیزبری در قرن سیزدهم، این مکان توسط رومن ها، ساکسون ها و نورمن ها اشغال شد.

ساروم قدیم 3000 سال قبل از میلاد مسیح بنیان نهاده شد. هرچند، قلعه ی حفاظتی روی تپه حوالی سال 400 قبل از میلاد ساخته شد. این قلعه در واقع از یک حلقه ی خارجی دیوار دفاعی و یک خندق داخلی تشکیل شده که شیب خندق به سمت قلعه افزایش می یابد. تپه ی بیضی شکل ابعادی در حدود 400 در 360 متر دارد. تنها کمی بعد از آنکه رومن ها در قرن اول میلادی بر بریتانیایی ها چیره شدند، قلعه را اشغال کرده و نام آن را Sorviodunum نهادند. چیز زیادی از دوره ی رومن ها در دسترس نیست اما ادعا می شود که آنها در این محل قلعه ای نظامی ساخته و در بیرون آن یک سکونتگاه مدنی تاسیس کرده بودند.

آنجا که تاریخ شهر سالزبری آغاز شد!‏

بعد از آنکه رومن ها رفتند، این تپه تحت اشغال ساکسون ها قرار گرفت اما آنها این مکان را به شکلی عمده نادیده گرفتند تا اینکه قلعه در قرن نهم با حمله ی وایکینگ ها مورد تهدید قرار گرفت و همین موضوع پادشاه آلفرد را بر آن داشت که استحکامات را تقویت کند. برای مدت زمانی در این محل یک سکونتگاه قرار داشت، اما وقتی که در قرن یازدهم توسط دانمارکی ها غارت شد، ساکنانش آن را ترک نمودند.

قلعه ی قرون وسطایی در سال 1070 و بعد از فتح نورمن ها ساخته شد و ساروم قدیمی نیز به مرکز اجرایی تبدیل شده و به مدت دویست سال به همان شکل باقی ماند و در این میان تنها در فاصله ی چندین مایل دورتر به سمت جنوب تنها یک کلیسای جامع ساخته شده و بعدها شهر مدرن سالزبری در آن شکل گرفت.

ساکنان شهر جدید به تدریج شهر قدیمی را تخریب کرده و کلیسای جامع سالزبری و ساختمان های دیگر را از مصالح ساروم قدیم ساختند. قلعه نیز در نهایت به طور کامل در سال 1322 تخریب شد.

امروز تنها ساختارهای بنایی کوچکی در ساروم قدیم باقی مانده اند اما مشخصات ویژه ی زمین در این منطقه همچنان باقی است که خود به عنوان یک جاذبه ی گردشگری مطرح می گردد.

آنجا که تاریخ شهر سالزبری آغاز شد!‏

آنجا که تاریخ شهر سالزبری آغاز شد!‏

آنجا که تاریخ شهر سالزبری آغاز شد!‏

 

منبع: amusingplanet