دولومیت یک رشته کوه در شمال شرق ایتالیا است که در استان های ترنتینو ، تیرول جنوبی و بلونو قرار دارد. این رشته کوه در هر فصلی زیبایی خاص خودش را دارد ، پیش تر تصاویر زیبای پاییزی از کوههای دولومیت را تماشا کردیم حالا نوبت به چهره زمستانی آن می رسد. این تصاویر از رشته کوههای دولومیت در تایرول جنوبی گرفته شده است.

تصاویری از زیبایی های کوهستان و بیابان های کانادا

تصاویری از زیبایی های کوهستان و بیابان های کانادا

تصاویری از زیبایی های کوهستان و بیابان های کانادا

تصاویری از زیبایی های کوهستان و بیابان های کانادا

تصاویری از زیبایی های کوهستان و بیابان های کانادا

تصاویری از زیبایی های کوهستان و بیابان های کانادا

تصاویری از زیبایی های کوهستان و بیابان های کانادا

تصاویری از زیبایی های کوهستان و بیابان های کانادا

تصاویری از زیبایی های کوهستان و بیابان های کانادا

تصاویری از زیبایی های کوهستان و بیابان های کانادا

منبع : boredpanda