روس ها نیز از قدیم الایام به خرافات باور داشتند. شاید برخی از این خرافات خنده دار و غیرقابل باور به نظر برسد اما امروزه هنوز برخی از افراد آنها را باور دارند. با 10 خرافاتی که مردم روسیه همچنان باور دارند همراه باشید.

  1. چتر را در فضای بسته باز نکنید

روس ها بر این باروند که باز کردن چتر در فضای بسته برایشان بدشانسی می آورد. این باور آنها به دوره های خیلی قدیم باز می گردد ، زمانیکه آنها از چتر برای محافظت دربرابر خورشید استفاده می کردند. بنابراین باز کردن چتر در فضای بسته ، بی احترامی به خورشید حساب می شد. امروزه نیز برخی از افرادی که هنوز به این داستان باور دارند برای خشک کردن چترشان سعی می کنند آن را در فضای باز و خارج از خانه باز کنند.

‏10 خرافاتی که هنوز روس ها باور دارند ‏

  1. قبل از سفر رفتن ، یک دقیقه بنشینید

این یک سنت است که بسیاری از روس ها پیش از سفر انجام می دهند. آنها قبل از ترک کردن خانه ، زمانیکه قدم به بیرون در گذاشته اند ، همراه با چمدان هایشان بیرون در می نشینند. شاید به نظر برسد این کار به این دلیل است که دقیق فکر کنند که چیزی را جا نگذاشته باشند اما اینطور نیست بلکه این زمان و سکوت را به روح خانه شان اختصاصی می دهند ، آنها بر این باورند با این کار موجب می شوند خانه شان آخرین برکات را پیش از سفر به آنها بدهد و برایشان سفر خوبی بهمراه خواهد داشت.

  1. اگر همان لحظه که از خانه خارج شوید دوباره به خانه وارد شوید بد شانسی می آورد

شاید برای شما غیرمعمول نباشد که به محضی که از خانه خارج می شوید بخاطر جا گذاشتن وسیله ای دوباره به خانه برگردید. اما برای روس ها اینکار معمول نیست و حتی بر این باورند وقتی از خانه خارج شدند نباید همان لحظه دوباره به خانه وارد شوند چرا که موجب می شود کل روز را در مسیر اشتباهی قدم بردارند. آنها معتقدند وقتی شخصی از خانه خارج می شود ، روح خانه برای آنها برکت بهمراه می آورد و مسیری را انتخاب می کند. بازگشت به خانه باعث می شود در این مسیر اختلالی ایجاد شود و در نهایت بدشانسی بیاورد. آنها اگر مجبور شوند که دوباره به خانه بازگردند ، برای اینکه هیچ روح خبیث و بد یمنی دنبال آنها نیاید ، پیش از خارج شدن از خانه به آینه نگاه می کنند !

  1. هیچوقت کیف پول خالی هدیه ندهید

کیف پول یک هدیه معمول و شناخته شده است. اما اگر در روسیه می خواهید به کسی کیف پول هدیه بدهید بهتر است آن را خالی تقدیم نکنید چرا که بسیاری از روس ها بر این باورند کیف پول خالی نشانه فقر است و اگر کیف پول خالی هدیه بگیرند برایشان فقر بهمراه خواهد داشت ، بنابراین قرار دادن مبلغی هر قدر کم در کیف پول می تواند تاثیر بهتری داشته باشد.

‏10 خرافاتی که هنوز روس ها باور دارند ‏

  1. اگر گونه های شما سرخ شود ...

سرخ شدن گونه ها بیشتر نشانه خجالت کشیدن است یا شاید فقط به دلیل گرما یا سرمای شدید هوا باشد. اما اگر گونه های شما بدون هیچیک از این دلایل سرخ شود باید منتظر اتفاقات دیگری باشید ! اگر گونه سمت راست رخ شود شانس خوب بهمراه دارد و یکی از عزیزان شخص به او فکر می کند ، سرخ شدن گونه چپ اما معنای خوبی نخواهد داشت و بدین معناست که دشمنان شخص درباره او صحبت می کنند. باور دیگر درباره سرخ شدن هر دو گونه است ، که آنها بر این باورند به معنای اینست که به زودی اشک از چشمان شخص سرازیر خواهد شد !

  1. در فضای بسته سوت نزنید

یکی از خرافات عجیب و خاصی که امروز هنوز رواج دارد سوت زدن در خانه است ، روس ها بر این باورند اگر در داخل خانه سوت بزنید موجب می شود پول خود را در اثر بدشانسی از دست بدهید. از  گذشته مردم بر این باور بودند که ارواح خبیث از طریق سوت زدن با هم در ارتباط هستند  و وقتی شما داخل خانه سوت بزنید در حقیقت آنها را به سوی خانه خود صدا می زنید که بدنبال آنها بدشانسی نیز همراه است.

  1. اگر چاقو به زمین بیفتد ...

گاهی ممکن است وسایل آشپزخانه به روی زمین بیفتند و برای شما هیچ معنایی نداشته باشد اما روس ها بر این باورند اگر چاقو به روی زمین بیفتد مهمان ناخوانده می آید که چون چاقو را نماد مردانگی می دانند آن مهمان مرد خواهد بود ، امروزه همین اعتقاد درباره چنگال نیز صدق می کند با این تفاوت که اینبار پیش بینی می شود مهمان ناخوانده زن باشد.

‏10 خرافاتی که هنوز روس ها باور دارند ‏

  1. اگر گربه سیاه از مسیرتان رد شود ...

خرافاتی که خیلی قدیمی است اما امروزه هنوز رایج است کسی گربه سیاهی در مسیرش ببیند احساس خوشایندی نخواهد داشت. اما این خرافات جزییات بیشتری دارد ، گربه ای که رد می شود نباید کاملا سیاه باشد و مسیر عبور او نیز نباید از چپ به راست باشد. البته این مساله به خیلی گذشته باز می گردد ، زمانیکه هنوز با اسب در مسیرها تردد می شد و چراغی برای روشن کردن مسیر نبود و همین موجب دیده نشدن گربه سیاه و برخورد با آن می شد که در نهایت هرج و مرج بسیاری بهمراه داشت. هرچند امروزه دیگر کسی با اسب تردد نمی کند اما این ترس هنوز نسل به نسل همراه شده است.

‏10 خرافاتی که هنوز روس ها باور دارند ‏

  1. بعد از تاریکی هوا آشغال ها را بیرون نبرید

باورهای قدیمی ها دلایل عجیبی دارد ، آنها معتقد بودند بعد از غروب آفتاب و با تاریک شدن هوا ، موجودات ماوراء طبیعی و ارواح آزاد می شوند. بنابراین اگر بعد از تاریکی هوا آشغال ها را بیرون بگذارید آنها از این آشغال ها برای تغذیه و مراسم شیطانی که دارند استفاده می کنند که موجب می شود برای خانواده بدشانسی همراه داشته باشد. یک توضیح جالب و عجیب دیگر در این باره اینست که اگر آشغال را در تاریکی بیرون ببرید یعنی چیزی را مخفی می کنید و موجب می شود همسایه ها به شما مشکوک شوند.

  1. اگر نمک از نمکدان به بیرون بریزد ...

گفته می شود نمک یک محافظ دربرابر ارواح خبیث است ، علاوه بر اینها از آنجایی که در گذشته نمک یک ادویه گران محسوب می شده ، ریختن آن روی زمین یا خارج از نمکدان برای آن خانه ضرر بزرگی محسوب می شد و در ادامه نیز ضررهای مالی بهمراه خواهد داشت. هرچند برای از بین بردن اثر صاحب خانه باید شانه چپ خود را دوبار بالا بیندازد و بلند بخندد !

‏10 خرافاتی که هنوز روس ها باور دارند ‏

 

منبع : culturetrip