شهر قدیمی ادینبراو در اسکاتلند در واقع از یک خیابان اصلی تشکیل شده که امروز آن را با نام Royal Mile می شناسند و تعداد زیادی از خیابان های کوچک به سمت شمال یا جنوب از آن منشعب شده اند. برخی از این خیابان ها به حیاط های داخلی روباز ختم می شوند و به همین دلیل آنها را با نام courts می شناسند. بقیه ی آنها به اندازه ی کافی عریض هستند که اسب و کالسکه بتواند از آنها عبور کند که wynds نامیده می شوند. بیشتر این کوچه ها را closed می نامند چرا که معمولا به املاک خصوصی منتهی می شوند و به همین دلیل دروازه داشته و بازدید از آنها برای عموم مجاز نمی باشد.

kDak5Hjx9dyTdfv7IDwidQ0PLfTQ5k5Bci8r67M0.jpeg

در زمان قرون وسطی، رویال مایل با قطعات منفردی از زمین ها احاطه گشته و مسیرهایی برای دسترسی به زمین های پشتی نیز در آنها فراهم شده بود. وقتی هر کدام از این قطعه ها در طول زمان ساخته شدند، این مسیرها یا بن بست ها به راه هایی باریک تبدیل شدند که امکان دسترسی به قطعات پشتی را فراهم می کردند. جالب است بدانید که ساختمان های مرتفع دو طرف این مسیرها، شکلی دره مانند به این فضاها داده اند. بیشتر این بن بست ها از رویال مایل به سمت پایین شیب زیادی پیدا می کنند و برای افرادی که از روی این پله ها پایین می روند، احساس رفتن به زیرزمین تداعی می شود.

این بن بست ها در بخش انتهایی رویال مایل دارای یک دروازه ( معمولا دربی آهنی) هستند. شب ها این دروازه ها بسته و قفل می شوند و تنها افرادی که کلید داشته باشند می توانند به آنها دسترسی پیدا کنند. در واقع بن بست های ادینبراو نمونه های اولیه ی شهرک هایی هستند که با نگهبانی از آنها حفاظت می شود.

این بن بست ها معمولا به نام یکی از صاحبان آپارتمان های موجود در این مسیر نامگذاری شده اند. یکی از جالب ترین این بن بست ها و جاذبه های دیدنی ادینبراو، بن بست مری کینگ است. اینگونه گفته می شود که در دوران شیوع طاعون در میانه ی قرن هفدهم، بن بست مری کینگ به عنوان محل قرنطینه استفاده می شد تا از شیوع آن جلوگیری کند. باور عموم این است که روح افرادی که در این مکان مرده اند همچنان در این فضا وجود دارد.

بن بست های جالب دیگر در ادینبروا، بن بست برودی است که به نام دیکن برودی نامگذاری شده است، فردی که روزها شهروندی مورد احترام و شب ها دزد بوده است. دیکن برودی در واقع الهام بخش رابرت لوئیس استیونسون در نگارش «دکتر جکیل و مستر هاید» بوده است.

بن بست Advocate نیز یکی دیگر از بن بست های ادینبراو است که مخصوصا تابستان ها در میان گردشگران از محبوبیت بالایی برخوردار بوده و دیدهای شگفت انگیزی را به بنای یادمانی Scott و برخی از ساختمان های مرکزی ادینبروا ارائه می دهد.

گردشگران بن بست اسب سفید را نیز بسیار دوست دارند به این دلیل که به سمت گروهی از خانه های سفید هدایت می شود.

vAYoiPabaBOvyisBh8kS0JDPLT3Efrv2MXwYHOHV.jpeg

fGC6SxAnAcN17yakRuAOA9CrsZU5cJARcxHB07ZC.jpeg

MjyQhYbjUaSqPdRlfWFMoXcxvMUYUlBGxbUYHpFk.jpeg

6PsNKul5MhCrVTSLynBoWKT0ERuGsFQJm8XzESiT.jpeg

lCubcFkPqBASSyCKujMel7zccvCeFfatsrxETPPg.jpeg

 

منبع: amusingplanet