Close
آرامگاه شیخ صفی الدین اردبیلی (خانقاه شیخ صفی الدین اردبیلی)
Shene
نقدها:
گزارش
بقعه شیخ صفی اردبیلی
توصیه شده توسط کاربر

این مکان در زمان صفویه بنا شده است. شیخ زاهد(صفی) بنیانگذار طریقت زاهدی است که منزل و خانقاه وی نیز در این مکان است. یکی از رواق ها که به نام چینی خانه معروف است دارای طاقنماهایی گچی بسیار زیبا به همراه طلاکاری است. بهتون پیشنهاد دیدنش رو میدهم.
#تایسیز

نوع سفر:
تاریخ سفر: