Close
قبرستان پر لاچیز
بهداد رنجبر
نقدها:
گزارش
پِق لاشِز
توصیه شده توسط کاربر

یکی از تاثیر گذارترین مکان هایی که در پاریس میتونید ببینید.اقیانوسی از قبرستان آدم های مشهور و غیرِ مشهور.فضایی آرام و دلنشین و جذاب که میشه ساعت ها در اون قدم زد و به تفکر نشست.

وقتی به اینجا می آیی قطعا گم میشوی...چون آنقدر بزرگ است و تو را در آغوش میگیرد که گم میشوی و نمیخواهی حالا حالا ها پیدا شوی.
میروی قطعه ی صادق هدایت و بر غریب بودن او و در عین حال این همه دوست داشتنی بودنش غبطه میخوری.کمی آنطرف تر غلامحسین صاعدی و ..
کمی آنطرف تر صدای گروهِ کُری می آمد که بر سرِ خاکِ شوپِنِ بزرگ آواز میخواندند.


گروهی دیگر که بر سرِ خاک اُسکار وایلد کتاب می خواندند و ...
خلاصه دنیایی دارد اینجا...
هر جای پاریس که هستید مترو را به مقصدِ اسمِ این جا سوار شوید و به راحتی ودتان را برسانید به این دنیای عجیب...ورودیِ رایگان و نقشه ای که همان ابندا به شما داده میشود گشت و گذار را برایتان راحت تر میکند...

#تایسیز

نوع سفر:
تاریخ سفر: