Close
تخت جمشید (پرسپولیس)
Amin
نقدها:
گزارش
تخت جمشید
توصیه شده توسط کاربر

تخت جمشید، پایتخت بزرگ و باشکوه هخامنشیان در 2500سال پیش بوده است که مدت 200سال،آباد بوده است و با حمله اسکندر مقدوني به آتش کشیده شد.درواقع شناسنامه امپراطوری بزرگ هخامنشیان میباشد. در این بنا حتی سیستم فاضلاب زیر زمینی هم تعبیه شده است. دو لوح زرین و سیمین در زیر ستونهای تخت جمشید کشف شده که به خط میخی نوشته شده است ودرموزه ایران باستان نگهداری میشود.هرچه در مورد شکوه و بزرگی تخت جمشید سخن بگوییم،کم است و نمی توان آنطور باید و شاید در مورد آنان سخن به زبان آورد.

نوع سفر:
تاریخ سفر: