Close
موزه مقدم
Shene
نقدها:
گزارش
خانه موزه مقدم
توصیه شده توسط کاربر

این خانه که در زمان خود یکی خانه های مجلل بوده، متعلق به احتساب الملک است. وی دارای دو پسر بود که آنها را به اروپا فرستاد یکی از آنها در جوانی فوت می کند و دیگری بعد از ازدواج با زنی فرانسوی به خانه برمی گردد و یکی از اساتید برجسته دانشگاه تهران می شود که آرم و یونیفرم فارغ التحصیلی و اساتید را طراحی می کند. وی در کنار تحصیل هنر و نقاشی، تاریخ و باستان علاقه زیادی به گرداوری اشیا تاریخی می کند که بعد از مرگش خانه وی در اختیار دانشگاه تهران قرار می گیرد. پیشنهاد می کنم اگر از خیابان امام خمینی گذر کردید از این موزه زیبا بازدید کنید.
#تایسیز

نوع سفر:
تاریخ سفر: