رستوران باغ بهشت فشم
حمید نیکومرام
نقدها:
گزارش
خوردن املت و دسر معروف هندوانه
توصیه شده توسط کاربر

یکی از بهترین باغچه های فشم می باشد.
یکی دیگر از پاتوق های ما باغ بهشت است که زیاد به آن میریم.
تقریبا هر هفته جمعه برای صبحانه با نان تازه به آنجا میریم.

نوع سفر:
تاریخ سفر: