ساندویچ طلایی
ساندویچ طلایی
کاربر لست سکند
SaeidFarhat
نقدها:
گزارش
ساندویچ طلایی
این رستوران توسط کاربر پیشنهاد شده

یک ساندویچی ارمنی در مرکز‌تهران که خیلی ساندویچ های نوستالژی داره
سس خردل خیلی‌تندی داره
ساندویچ مغز و زبان ، کالباس نوروزی ، کوکتل مخصوص جزو ساندویچ های پر فروششه
معمولا هم ۹:۳۰ شب می بنده

نوع سفر:
تاریخ سفر: