رستوران شاین
Coral
نقدها:
گزارش
فضا و کیفیت رستوران
توصیه شده توسط کاربر

در تاریخ ۲۱ دیماه بصرف صبحانه به اتفاق خانواده به رستوران شاین رفته بودیم .فضای این رستوران خیلی خوب و صمیمی بود .کیفیت غذا ها نیز خوب بود و موسیقی زنده فضای این رستوران رو شاد و سرزنده کرده بود

نوع سفر:
تاریخ سفر: