پیتزا خاتون (پالادیوم)
U_9896861
نقدها:
گزارش
فست فود و پیتزا خاتون
توصیه شده توسط کاربر

پیتزا و فست فود خاتون یکی از بهترین پیتزایی هی تهرانه خوشمزه بانظم و سریع سفارشات انجام میشه. فقط قیمتاش چون تو پالادیومه یکم گرونه اگه کمی ارزون تر شه فوقالعادست.

نوع سفر:
تاریخ سفر: