Close
موزه هنر مشکین فام (خانه فروغ الملک)
ویدا مهین پو
نقدها:
گزارش
خانه فروغ الملک
توصیه شده توسط کاربر

در کوچه و پس کوچه های قدیمی محله سنگ سیاه شیراز که مأمن خانه های قاجاری است، منزلی به نام خانه فروغ الملک وجود دارد که اکنون موزه هنر مشکین فام نام دارد. در بدو ورود به خانه با حیاطی کوچک اما مصفا روبرو می شوید که پنجره های پنج دری و چوبی بزرگ خانه اولین چیزی است که نظرتان را جلب می کند. حوض کوچکی نیز در وسط حیاط وجود دارد که مزین به شمعدانی های خوشرنگی است. درون خانه در حقیقت مانند یک موزه یا کلکسیون شخصی کوچک است. شاید آثار درون آن قدمت تاریخی نداشته نباشند چراکه بیشتر نمایانگر هنر هنرمندان معاصر ما هستند مانند نقاشی، آثار خوشنویسی، مجموعه کتابها، حجاری های استادان معاصر و نهایتاً عکس های هنرمندان و نویسندگان ایران که برایتان جالب خواهد بود. در یکی از اتاق ها نیز وسایل قدیم از قبیل بشقاب های سفالی یا مسی به نمایش گذاشته شده است. تنوع آثار زیاد است و کل محوطه هر اتاق کاملا پر است از آنها. آنقدر هم سرگرم نشوید که از دیدن نقش و نگارهای زیبا و هنر کاشیکاری سقف و ستون های آن غافل شوید!

نوع سفر:
تاریخ سفر: