کلیسای بیت لحم
کلیسای بیت لحم
کاربر لست سکند
RashiD
نقدها:
گزارش
کلیسای بیت لحم
دیدن این جاذبه توسط کاربر پیشنهاد شده است

کلیسای بیت لحم که در شهر اصفهان و محله جلفا قرار گرفته و هزینه بازدید برای هر نفر ۳ هزار تومن میباشد.
نسبت به کلیسای وانک کوچکتر هست ولی زیباتر و خلوتر هست با نقاشی های دل انگیز که در کل دیوارهای کلیسا ترسیم شده.
کلیسای بیت لحم در دوره صفوی توسط خواجه پطروس بنا شده که مدفن خودشان هم در همین کلیسا قرار دارد.

نوع سفر:
تاریخ سفر: