جزیره جیمز باند
جزیره جیمز باند
کاربر لست سکند
سهیل
نقدها:
گزارش
بالاتر از خیال
دیدن این جاذبه توسط کاربر پیشنهاد شده است

آنقدر مسیر دسترسی به این جزیره زیباست که شما را یاد نوشته های ژول ورن می اندازد‌.اگر در آسمان آفتابی به سمت جزیره حرکت کنید.رویایتان برای دیدن عکسها و مستندهایی که اغلب در قاب تلویزیون دیده اید به حقیقت می پیوندد.و تبریک به چشمانتان برای دیدن بهشتی روی زمین.ولی اگر در روزی غیر آفتابی به این جزیره میروید.علاوه بر دیدن زیباییها سفرتان کمی هیجان انگیز و دلهره آور خواهد شد.که من خودم عاشق این نو سفر هستم.سفر با قایق به این جزیره فوق العاده است.زیبایی های خود جزیره قابل توصیف نیست و باید از نزدیک دید.برای دیدن. این جزیره شما هم از ساحل پوکت و هم از ساحل کرابی با کشتی یا قایق دسترسی خواهید داشت.

نوع سفر:
تاریخ سفر: