Close
ارگ کریمخانی
امیررضا قاسم زاده
نقدها:
گزارش
توضیح ارگ کریمخانی
توصیه شده توسط کاربر

کریمخان شیراز را پایتخت خود قرار داد. ارگ کریمخان که در دوره زندیه واقع شده است و کریمخان بهترین زمان خود را جهت ساخت آن بنا به کار برد. این بنا در دوره زندیه به‌ عنوان محل استقرار حکومت و در دوره قاجاریه به‌ عنوان محل زندگی فرمانداران محلی استفاده می ‌شد.
آب این مجموعه از آب قنات رکن آباد معروف به رکنی تأمین شده ‌است . این آب از نظر املاح معدنی بهترین آب شیراز محسوب میشده ‌است و هم‌ اکنون با خراب شدن این قنات سیستم آبرسانی این مجموعه از بین رفته‌ است
در ورودی هر اتاق به دلیل پایین بودن ارتفاع همه را موظف کرده بود که به آن تعظیم کند. در حیاط چندین پی سوز شبیه صندلی درست کرده اند که در آن ها پی (چربی گوسفند ) میگذارند. و تا ۸ساعت روشن می ماند تا در شب راه را معلوم کند.
هم اکنون ژاپن چندین بار گفته است که از سیستم ضد زلزله ای ارگ کریمخان استفاده کرده ام . ارگ کریمخان در زیر زمین سیمان های گرد درست شده است تا وقتی زلزله رخ دهد فقط تکان بخورد ولی بنا ریزش پیدا نکند.
یکی از بزرگ ترین خیانت های پهلوی این بود که ارگ بم را به عنوان زندان استفاده کرد که روی همه دیوار ها که از طلا درست شده بود گچ گرفت تا زندانیان طلا های دیوار را دزدی نکنند اقدام دوم این بود که پنجره ها را برداشته و میله گذاشته اما یک قطعه از پنجره را پیدا کرده اند و شاهد رنگی بودن پجره بودند .رنگی بودن پنجره ها دلیل دور ماندن حشرات از خانه بوده است. من به شما حتما درخواست میدهم که از ارگ کریمخان دیدن کنید و بستنی شکر ریز را امتحان کنید زیرا قدیمی ترین و بهترین بستنی فروشی های اطراف است

نوع سفر:
تاریخ سفر: