هتل ناز سیتی
بهنام مقدم
نقدها:
گزارش
نظر درباره هتل ناز سیتی تکسیم
توصیه شده توسط کاربر

هتل بسیار خوبی است البته در محله ای فقیر نشین است و علیرغم اینکه با گوگل ارث فاصله تا میدان تقسیم حدود یکربع اعلام شده اما اگر شاتلهای بیست و چهار ساعته که بسیار هم مرتب هستند نباشد عملا بخاطر شیب زیاد رفت و امد به هتل با پای پیاده غیر ممکن است.برخی اتاقها پرده ندارند که باعث میشود نور موقع خواب آزار دهنده باشد.رویهمرفته هتل خوبی است و به همطنان عزیز پیشنهاد میکنم.البته ۵ ستاره هم نیست ولی ۴ ستاره خوبیه

نوع سفر:
تاریخ سفر: