ازمیر
زهرا السادات رسولی
نقدها:
گزارش
شهر ازمیر
(خوشحال و خیلی راضی)
توصیه شده توسط کاربر

شهری پر از انرژی... ساحل زیبا.. میدان ساعت این شهر به نظر مهمترین قسمت شهر است که از یک طرف آن به بازار سنتی و قدیمی آن راه دارد... این بازار شبیه به بازار امیر اونور استانبول می باشد و لی در ابعاد بسیار کوچکتر... غذا و خوراک در خیابان اصلی که به میدان ساعت میرسد متنوع بوده و با هر رنج قیمتی قابل خرید می باشد... در کنار دریا و در امتداد میدان ساعت برگر کینگ قرار گرفته که کیفیت غذایی آن همیشه عالی هست...

مناسب برای
  • تفریح

نوع سفر:
تاریخ سفر: