Close
تخت جمشید (پرسپولیس)
Sareh soltanpour
نقدها:
گزارش
تخت جمشید
توصیه شده توسط کاربر

تخت جمشید یا پارسه(پرسپولیس ،چهل منار)نام یکی از شهرهای باستانی ایران است که سالعای زیادی پایتخت باشکوه و تشریفاتی پادشاهی ایران در زمان هخامنشیان بوده‌است. در این شهر باستانی کاخی به نام تخت جمشید وجود دارد که در دوران زمامداری داریوش بزرگ، خشایارشا و اردشیر اول بنا شده‌است و به مدت حدود ۲۰۰ سال آباد بوده‌است.بنیانگذار تخت جمشید داریوش بزرگ بود.بعد از او پسرش خشایارشاه و نوه‌اش اردشیر یکم قسمتهایی به مجموعه اضافه کردند.در مجموعه کاخ آپادانا، کاخ تچر ، کاخ هدیش ،کاخ ملکه، کاخ ه ، کاخ سه در،کاخ صد ستون و کاخ شورا و ساختمان خزانه داری قرار دارند. در ۳۳۰ قبل از میلاد اسکندر مقدونی به ایران حمله کرد و تخت جمشید را به آتش کشی‌ستونهای باقیمانده از تالارهای تخت جمشید در نگاه اول یکپارچه به نظر میرسند اما در واقع از چند قطعه سنگ بزرگ روی هم تشکیل شده اند که با سرب به هم متصل شده اند.انواع کتیبه ها، سر ستون ها و تن یس های زیبا و با شکوه در مجموعه ی تخت جمشید نشان از هویت و تاریخ و معماری برجسته آن دوران دارد.

نوع سفر:
تاریخ سفر: