دروازه ارگ سمنان
نیلوفر ورزش نژاد
نقدها:
گزارش
دروازه ای که میدان شد
توصیه شده توسط کاربر

دروازه ارگ، بازمانده ارگ حکومتی شهر سمنان است که در دوره قاجار و به دستور ناصر الدین شاه ساخته شده است.
این دروازه، باقیمانده ارگ سمنان است و بخش های دیگر آن در ساخت و ساز شهری از بین رفته. در حال حاضر هم این دروازه به یکی از میادین شهر تبدیل شده است.
ستون های کاشیکاری شده زیبا و کتیبه ای با نقش نبرد رستم و دیو سپید، از بخش های زیبای این بنا هستند.
در زمان عید، هفت سین زیبایی در بخش مرکزی این دروازه قرار داده بودند و اینطور که راهنمای این بنا توضیح دادند، شب ها مراسم اجرای موسیقی در این مکان برگزار می شد.
این دروازه معرف شهر سمنان است و بازدید از آن زمان زیادی نیاز ندارد. جای پارک هم در اطراف میدان به راحتی پیدا می شود.

نوع سفر:
تاریخ سفر: