ارگ علیشاه
Masoud
نقدها:
گزارش
ارگ مظلوم
توصیه شده توسط کاربر

ارگ علیشاه، یکی از آثار تاریخی تبریز است که قرن هشتم هجری قمری ساخته شده. در حال حاضر فقط همین قسمت از ارگ که در عکس می‌بینید باقیمانده که به دلیل ساخته شدن مصلی در کنارش و بی‌توجهی به آن، خیلی به چشم نمیاد. اما در هر صورت دیدن این بنای تاریخی خالی از لطف نیست. بازدید از ارگ علیشاه برای همه آزاد است

نوع سفر:
تاریخ سفر: