هتل باغ مشیرالممالک
پیوند باستانی
نقدها:
گزارش
هتل باغ مشیرالممالک یزد
توصیه شده توسط کاربر

هتل باغ مشیر الممالک از نظر ایجاد حس نوستالوژی و امکان قرار گرفتن در فضای سنتی ایرانی و سبک و سیاق معماری قدیمی خیلی موفق بوده است. هر چند به نظرم کارکنان هتل نیاز به گذراندن دوره های اموزشی هتلداری و توانمندسازی در زمینه نحوه برقراری ارتباط موثر و مطلوب دارند تا بتوانند از این جنبه هم ممتاز و برتر باشند. از نظر کیفیت غذا هم، صبحانه هتل کیفیت متوسط و معمولی داشت اما شام آن به صورت بوفه و با کیفیت خیلی پایین و قیمت بالا ارائه می شد.

نوع سفر:
تاریخ سفر: