ارگ علیشاه
سمیه برازنده
نقدها:
گزارش
ارگ علیشاه تبریز
توصیه شده توسط کاربر

ارگ علیشاه در سده هشتم هجری ساخته شد،ابتدا هدف اصلی برای ساخت این بنا ساختن مسجدی عظیم بود اما در سال های بعد با استفاده از دیوارهای بجا مانده از بناهای نخستین مسجد،قلعه ای نظامی به جای آن ساخته شد که سال ها به عنوان به عنوان باروی نظامی و بخش جنوبی دیوار شهر مورد استفاده قرار میگرفت.این بنا به عنوان قلعه نظامی بخصوص در زمان قاجار مورد استفاده قرار گرفته بود در زمان قاجار کارخانه ریخته گری توپ،عمارت کلاه فرنگی و ساختمان سربازخانه نظامی تکمیل شد.بخشی از بخش های اضافه شده در زمان پهلوی و بخشی هم بعد از انقلاب تخریب شد.

نوع سفر:
تاریخ سفر: