کلیسای کانتور (برج ناقوس)
پرستو عطرسایی
نقدها:
گزارش
کليساي سرخ کانتور در قزوين
توصیه شده توسط کاربر

اين کليساي کوچک که به نامهاي کانتور، کليساي روس يا برج ناقوس شناخته ميشه در زمان جنگ جهاني دوم و زماني که ايران در اشغال روس ها بوده در قزوين احداث شده. فضاي کوچک اما زيبايي دارد که به نظر بازهم به بازسازي و حفاظت بيشتري به خصوص در بخش داخلي احتياج دارد. آجرهاي سرخ رنگ نماي اين کليسا را زيبا کرده است اما حذف زوائد بصري لازم به نظر ميرسه. مزاري که در حياط اين کليسا وجود دارد محل دفن خلبان روسي است که در جنگ کشته شده. حتما از اين بنا بازديد کنيد، بازديدش هم رايگان است.
#قزوين #ایرانگردی

نوع سفر:
تاریخ سفر: