Close
باغ جهان نما
Mana
نقدها:
گزارش
از یک نفر تا هر چند نفر!
توصیه شده توسط کاربر

یکی از مسیرهای گردش پیاده در شیراز می تواند فاصله بین حافظیه و دروازه قرآن باشد که در این صورت باغ جهان نما هم از جاذبه های توی مسیر خواهد بود. باغ وسیع و با صفایی که هم برای خلوت های یک نفره و دو نفره مناسب است و هم با گروههای دوستانه و جمعهای تفریحی پیر و جوان سازگاری دارد.
عمارت میانی باغ را موقع بازدید من با برزنت پوشانده بودند که منظره جذابی نبود ولی با هدایت چشمها به سوی پوشش گیاهی باغ می شد فراموشش کرد!

نوع سفر:
تاریخ سفر: