Close
باغ موزه نارنجستان قوام
طلوع کوچک
نقدها:
گزارش
باغ و موزه ای زیبا
توصیه شده توسط کاربر

موزه نارنجستان دارای حیاطی زیبا با نقاشی ها و بیان رویدادهای تاریخی از عشاق قدیمی همچون خسرو و شیزین و فرهاد هست، باغی زیبا که معماری های فرانسویان و آلمانیها بر روی سقفهای این بنا مشاهده میشه و گچ بری های زیبا و آیینه کاریهاش یک عالمه حرف نگفته داره

نوع سفر:
تاریخ سفر: