پل شکسته (پل شاپوری)
نوید مکوندی
نقدها:
گزارش
پل شکسته (پل شاپوری)
توصیه شده توسط کاربر

پل شکسته یا پل شاپوری ( به زبان محلی طاق پیل اشکسه) مربوط به دوره ساسانی و در جنوب شهر خرم آباد قرار دارد. پل بسیار بزرگ است و جدیدا در کنار آن محوطه سازی بسیار زیبایی صورت پذیرفته است، همچنین دریاچه بزرگی در پایین پل ساماندهی شده و امکان قایق سواری وجود دارد.

نوع سفر:
تاریخ سفر: