Close
رستوران پسران کریم (مشهد)
آزاده سادات
نقدها:
گزارش
رستوران پسران کریم

سفارش ما چلو ماهیچه سرخ شده بود بنظرم برنج خوب بود برنج ایرانی بود. سوپ هم معمولی بود. ماهیچه خیلی چرب بود و اونقدر که ازش تعریف میکردن خوشمزه نبود قیمت هم بالا بود

نوع سفر:
تاریخ سفر: