Close
تپه چاملیجا
مریم
نقدها:
گزارش
تپه چاملیجا
توصیه شده توسط کاربر

این تپه بعنوان بام استانبول و بلندترین تپه این شهر زیبا نیز می باشد ارتفاع آن از سطح دریا ۲۶۸ متر ودر محله اسکودارواقع شده و در قسمت آسیایی می باشد ما این منطقه رو توسط تور آسیایی دیدن کردیم ونفری ۳۰لیر بابت این تور هزینه کردیم

نوع سفر:
تاریخ سفر: