Close
تسوج
نادر مزرعه شادی
نقدها:
گزارش
شهری آراتم و خلوت
(راضی)

در دامنه غربی کوه میشو و بر مسیر دسترسی تبریز به ارومیه از راه خشکی و شبستر، شهر تسوج قرار دارد. باغداری شغل غالب در این شهر است. در آبان ماه سال 97 سفری یک روزه برای بازدید از این شهر داشتم. ورودی شهر بسیار خلوت بود. یک تابلوی راهنما که نام آثار تاریخی شهر بر روی آن نوشته دیده می‌شود. من مسجد قدیمی و تاریخی این شهر و حمام ان را به کمک نقشه گوگل پیدا کردم و در ادامه راه تابلوی راهنمای دیگیری ندیدم. در زمان بازدید من شهر خلوت بود و در همان اطراف مسجد قدیمی تسوج چند مغازه فعال بودند. هر چقدر به سمت شمالی شهر حرکت می کنیم به باغات این شهر می رسیم. مسجد این شهر اثری تاریخی است و ارزش بازدید دارد. اما متاسفانه هرچقدر که مسجد هنوز پاربجاست اندک تلاشی برای مرمت حمام قدیمی آن نشده است. بیشتر از همه خلوتی و آرامشی که در شهر بود برای من جالب بود.

مناسب برای
  • طبیعت گردی

  • فرهنگی و تاریخی

نوع سفر:
تاریخ سفر: