Close
گوریس
nazarian
نقدها:
گزارش
شهر سبز گوریس
(راضی)
توصیه شده توسط کاربر

در سفر زمینی به ارمنستان از شهرهای مغری و کاپان گذشتیم تا به شهر گوریس رسیدیم. گرچه از مرز ایران تا شهر ایروان ۴۱۵ کیلومتر بیشتر نیست ولی با توجه به کوهستانی و پر پیچ و خم بودن جاده و همچنین کیفیت نامناسب آسفالت و در نهایت خستگی ترجیح دادیم در شهر گوریس که حدود ۱۶۵ کیلومتر تا مرز بیشتر فاصله فاصله نداشت بمانیم و استراحت کنیم . شهر گوریس شهری کوچک و سر سبز و زیبا بود و هزینه اقامت و غذا هم مناسب بود .

مناسب برای
  • هیچ امکاناتی یافت نشد
نوع سفر:
تاریخ سفر: