Close
مقتدر سیر تابان
پگاه میرزازاده
نقدها:
گزارش
تجربه ای غیر قابل تحمل

برای سفری سه روزه به استامبول با این آژانس صحبت کردیم و متاسفانه با برخورد بی ادبانه مسول آن که هم نام مدیر آژانس بودند مواجه شدیم . این شخص نام شرکت ارائه دهنده خدمات در استامبول را در ووچر هتل اشتباه تایپ کرد و ما نتوانستیم از هیچ کدام از امکانات تور استفاده کنیم وپس از برگشت وقتی این مورد را گوشزد کردیم با بی ادبی تمام با ما برخورد کردند و حتی یک عذرخواهی کوچک نیز نکردند . متاسفانه مجریهای تورهای ترکیه در ایران بدترین هستند .

نوع سفر:
تاریخ سفر: