Close
مسجد جامع اصفهان (مسجد عتیق)
Ehsantrips
نقدها:
گزارش
موزه معماری ایران
توصیه شده توسط کاربر

مسجد جامع اصفهان در دوره فرمانروایی سلجوقیان و زمانی که اصفهان پایتخت ایران بود، احداث شد و خواجه نظام الملک توسی وزیر قدرتمند دربار سلجوقی بانی و ناظر ساخت این مسجد بوده است. این مسجد در دوره های تاریخی بعد به تدریج تکمیل و تعمیر شده و به این خاطر به نوعی موزه زنده معماری ایران در ادوار تاریخی مختلف است.
بنای اولیه مسجد مربوط به اوایل ورد اسلام به ایران است و حتی محراب مسجد قدیمی که در حفاری های بعدی کشف شد، نشان می دهد جهت قبله چند درجه ای نیز با وضعیت فعلی تفاوت داشته که این را می توانید در ایوان جنوبی یا گنبد نظام الملک ببینید. محراب فعلی مسجد در زمان شاه طهماسب صفوی کاشی کاری شده و مناره ها نیز بعدا به بنا اضافه و مقرنس کاری های ایوان نیز مربوط به دوره اوزن حسن آق قویونلو است.
در سمت شمالی مسجد گنبدی کوچک تر به نام تاج الملک را می بینید که توسط تاج الملک فارسی رقیب سیاسی خواجه نظام الملک ساخته شده است و البته از هندسه دقیق و تزئینات زیبایی بهره مند است. در کنار این گنبد می شود شبستان چهلستون زیبا را دید که از دوره سلجوقی باقی مانده و هزار سال قدمت دارند.
ایوان شرقی و غربی را هم صفه شاگرد و استاد می نامند. در ایوان غربی یا صفه استاد می توانید شعر معروف " ما را به محبت علی بخشیدند" با خط بنایی ببینید. دیگر بخش زیبای مسجد محراب الجایتو در سمت غربی است که مربوط به دوره حکومت ایلخانان است و گچبرهایی زیبایی دارد. شبستان زمستانی در همین سمت قرار داره که در دوره تیموریان به مسجد اضافه شده است.
بطور کلی در سفر به اصفهان بازدید از مسجد جامع اصفهان را در برنامه بزارید حتما و اگر بخواهید دقیق همه جا را ببینید حداقل ۲-۳ ساعت زمان نیاز داره.

نوع سفر:
تاریخ سفر: