Close
اشکفت سلمان (نیایشگاه تاریشا)
Ehsantrips
نقدها:
گزارش
نیایشگاه تاریشا
توصیه شده توسط کاربر

اشکفت سلمان یک غار کوچکی در جنوب شهر ایذه است که چهار سنگ نگاره عیلامی سه هزار ساله را در دل خود جای داده است. اشکفت در زبان محلی یعنی شکاف یا غار. موضوع همه سنگ نگاره ها، نیایشِ هانی (هن نی) پادشاه محلی عیلامی است. در سنگ نگاره اول، هانی در کنار همسر، فرزند و وزیرش در حال نیایش است و در سنگ نگاره دوم او را در کنار همسرش نشان می دهد که قدیمی ترین سند کشف شده از نمایش اهمیت هم اندازه مرد و زن است. سنگ نگاره سوم که درون غار هست تا حد زیادی آسیب دیده و با اسپری رو آن رنگ پاشیده شده و نکته عجیب اینکه یکی از جملات این کتیبه نفرین پادشاه است مبنی بر اینکه کسی در آینده به این کتیبه آسیب بزند! کتیبه چهارم هم هنوز رمزگشایی نشده است.

نوع سفر:
تاریخ سفر: