Close
پل تجن
Reza
نقدها:
گزارش
پلی زیبا بر روی رودخانه تجن
توصیه شده توسط کاربر

سلام. بنا به پیشنهاد بسیار از شهروندان بومی ساری برای خرید و همچنین بازدید از پارکهای ملل و تجن با تاکسی به این پل رفتیم. این پل نسبتا طولانی با دو پیاده رو در دو طرف آن تقریبا در دل شهر ساری بر روی رودخانه پرآب و عریض تجن واقع شده است و علاوه بر اینکه خودش منظره بسیار زیبایی دارد، در دو طرف آن دو پارک حاشیه ای که جزء بهترینهای شهر ساری محسوب میشوند قرار دارد. این پل در طلوع خورشید و غروب آن منظره ای بسیار زیباتر دارد. در سفر به ساری کلا بازدید از این پل و دو پارک اطراف آن را از دست ندهید.

نوع سفر:
تاریخ سفر: