Close
معبد گارنی
حمید کامیاب
نقدها:
گزارش
معبد گارنی
توصیه شده توسط کاربر

تماشای پرستشگاهی که در جهان به یک موزه شناخته میشه و در فاصله حدودا ۱ ساعتی یروان قرار داره پس اگه به ارمنستان سفر کردید حتما بازدیدی از این اثر تاریخی داشته باشید. قیمت بلیطش در دی ماه ۹۸ برای هر نفر ۱۵۰۰ درام بود. فاصله کارتی با صومعه گغارد حدود ۱۲ کیلومتره پس حتما از گغارد هم بازدید کنید.
#گلفام_سفر

نوع سفر:
تاریخ سفر: