Close
موزه عکس خانه
Ehsantrips
نقدها:
گزارش
دیدن اولین سلفی جهان!
توصیه شده توسط کاربر

موزه عکسخانه در زیرزمین عمارت بادگیر برپا شده که نام این بخش از عمارت حوضخانه است. حوضخانه در معماری ایرانی بخشی از بناهای بخصوص کویری است که به خاطر خنکی اش در فصل تابستان مورد استفاده قرار می گرفته است. برای ورود به این بخش نیاز به بلیت جداگانه است و پس از چند پله و طی کردن یک راهروی کوچک، دوباره از چند پله پائین تر می رویم و وارد فضای موزه می شویم. نمای داخلی حوضخانه عمارت بادگیر در دوره پهلوی مرمت و با آجرکاری تزئین شده است که البته زیبا و دیدنی هم هست.
حوضخانه اکنون میزبان نمایشگاهی از عکس های دوره قاجار است که شامل دو بخش عکس های سلطنتی و عکس هایی از اماکن و مردم است. ناصرالدین شاه خودش به عکاسی علاقه زیادی داشت و بنابراین عکاسی در دوره حکومت او رونق داشت. اولین سلفی تاریخ را که این پادشاه قاجاری از خودش انداخته در این موزه می توانید ببینید! در بسیاری از عکس ها دست‌خط ناصرالدین شاه قاجار دیده می شود که موضوع و تاریخ عکس را نوشته است. در صورتی که وقت کافی برای بازدید از مجموعه کاخ گلستان دارید، دیدن این موزه هم خالی از لطف نیست اما اگر وقت تان کم بود با عبور از این موزه هم چیز خاصی را از دست نمی دهید.

نوع سفر:
تاریخ سفر: