Close
امامزاده قاسم سنگان
امید خدایاری
نقدها:
گزارش
امامزادا قاسم سنگان و درخت هزارساله آن
توصیه شده توسط کاربر

تا سال ۹۸ تهران سهمی در آثار طبیعی که ثبت ملی شده بودند نداشت، اما در این سال دو اثر طبیعی آن یعنی چنار امام زاده قاسم سنگان و آبشار سنگان ثبت ملی شدند. در روستای سنگان بالا، امام زاده ای قرار داره که از نوادگان امام سجاد است و به گفته بعضی از اهالی برادر امامزاده داود مشهور که در همان نزدیکی قرار داره است. امامزاده در کنار رودخانه زیبایی قرار داره که آبش از آبشار سنگان میاد و بعد به رودخانه کن میریزه. در کنار امامزاده درختان چنار قدیمی و رودخانه ی زیبا با سکوهایی که تعبیه شده محل خوبی برای پیک نیک های یک روزه است. اما بجز این موارد شاید اصلیترین جاذبه ی این محوطه برای من درخت بزرگ و هزار ساله اونه که در سال ۹۸ جزو اولین آثار طبیعی ثبت ملی شده تهران محسوب میشه. برای دیدن این درخت و امامزاده قاسم شما باید برید میدون شهران و از اونجا مسیر روستای سولقون رو در پیش بگیرید بعد از عبور از سولقون در سمت چپ جاده تابلوی روستای سنگان رو می بینید از اینجا بعد از تقریبا پنج دقیقه به دو راهی ابتدای روستای سنگان میرسید، اگه مسیر سمت چپ رو در پیش بگیرید به سنگان پایین و باغات اون میرسید و اگه جاده خاکی سمت راست رو به سمت سنگان بالا برید به امامزاده قاسم و درخت ۱۰۰۰ ساله اون میرسید. در کنار امامزاده هم مسیری وجود داره که با طی حدود چهار کیلومتر به صورت پیاده به آبشار زیبای سنگان می رسید. دیدن چنار قدیمی و امامزاده رو در هر فصلی بهتون پیشنهاد میکنم ولی اواخر خرداد و اوایل تیر با رسیدن آلبالو و گیلاس های روستای سنگان و خرید اونها از باغدارها میتونید سفر پربارتری داشته باشید.

نوع سفر:
تاریخ سفر: