Close
بندر تنگ
شیلان صادقی
نقدها:
گزارش
بندر تنگ تلاقی کویر و دریا
توصیه شده توسط کاربر

بندر تنگ در ۸۰ کیلومتری مسیر غرب چابهار و در روستای تنگ میباشد.تلاقی کویر و دریا یکی از جاذبه های بسیار زیبای این منطقه است. در کنار بندر صیادان ماهی های تازه صید شده را برای فروش گذاشته اند و قایق و لنج های بسیار هم کنار بندر پهلو گرفته اند . قایق های موتوری هم برای رساندن گردشگران به تلاقی کویر و دریا در آنجا میباشند . با قایق های موتوری مسیری پنج دقیقه ای را طی خواهید کرد تا به منظره زیبا و شگفت انگیز تلاقی کویر و دریا خواهید رسید.یک طرف دریای آبی و یک طرف رمل و شن های که با تابش نور خورشید میدرخشیدند بسیار حیرت انگیز بودند .وخوشبختانه آنجا تمیز بود و خبری از زباله و آشغال نبود .هزینه قایق از بندر تا تلاقی کویر و دریا ۱۰۰ هزار تومان بود.

نوع سفر:
تاریخ سفر: