Close
رستوران دیوان
پروانه کشاورز
نقدها:
گزارش
رستوران سنتی دیوان
توصیه شده توسط کاربر

رستوران سنتی دیوان در خیابان انقلاب بعد از مترو دروازه دولت در سمت جنوب خیابان قرار دارد. دوستان که با مترو اومده بودند خیلی راحت بودند و چند قدم که میومدند جلو میرسیدند به سفره خونه، اما ماشینهارو باید توی کوچه ها پارک کرد که ما خیلی معطل شدیم و بعدشم باید از پل هوایی میومدیم این سمت خیابان و این یکم سخت بود. سفره خونه فضای نسبتا مناسبی داشت و تمیز بود، ما سرویس چای و قلیون سفارش دادیم و سریع هم آوردند و تنقلات و میوه هم در سرویس قلیون بود که به نظرم خوب بود و قیمت ها هم مناسب بود. زمانی که ما رفتیم رستوران خلوت بود ولی شبها معمولا خیلی شلوغ هست. از ساعت ۷و ۸ به بعد معمولا توی رستوران موسیقی زنده داره که هزینه جدا باید پرداخت کنیم.

نوع سفر:
تاریخ سفر: