مشاهده نسخه دسکتاپ (تمام صفحه)

مشاهده نسخه موبایل

پاتایا
پاتایا
کاربر لست سکند
ناصر عرب
نقدها:
گزارش
تجربیات چند سفر به پاتایا
(جدی و بی احساس)
توصیه شده توسط کاربر

پاتایا که تقریبا اولین مقصدگردشگری تایلندهست ازنظرمقایسه تقریبا شبیه بابلسر خودمان و پوکت شبیه رامسر می باشد البته در طول چندین سفری که به تایلندداشتم هربارکم رنگ شدن حضورایرانی ها طی سالیان گذشته براحتی ملموس که دلایل گوناگونی داشته واززوایای مختلفی قابل بررسی است که وارد بحث آن نمیشوم
درکل پاتایا شهربسیار زیبا با جاذبه های گردشگری فراوانی داخل شهروخارج ازآن می باشد.
متاسفانه چندسالی است تعدادتوریست های هندی بشدت افزایش یافته و حضور و رفتارآنها درمحلهای مختلف منظره ی ناخوشایندی رابرای ایرانی ها به ارمغان آورده که اکثرتوریست های ایرانی با ناخوشایندی به آنان مینگرند
ایرانی ها هم درزمینه ی رستوران ومغازه و کلوپ و تورگردی فعالیتهای بسیارزیادی دارند و خوشبختانه مثل استانبول نباید از ساکنین ایرانی آنجا حذرکرد
درکل مردمان تایلند کم حاشیه بوده وامنیت خوبی را توریست ها تجربه کرده وآرامش لازم راخواهندداشت وازنظرهزینه کلاتایلند کشوری ارزان می باشد ومردم بافرهنگ و نسبتا درستکاری دارد ازنظرحمل ونقل هم مشکل خاصی رویت نمیشه وباماشین ها ی مسیرخطی راحت وارزان به همه جامیشه رفت
درتماساعت شبانه روز امنیت برقراربوده و چندین فروشگاه شبانه روزی امکان تهیه مایحتاج رابرای مردم فراهم میاورند توریست های روس به تعدادزیاد و مدت اقامت نسبتاطولانی درهمهی فصول درپاتایا حضورداشته وقابل روئیت می باشند
ازنظرشهرسازی و ترافیکی شهر جدیدو ترمیم شده درچندرینگ خلاصه شده که رفت وآمدبسهولت در آن انجام شده وبه راحتی قابل کنترلمی باشد
فروشگاههای بیگ سی و لوتوس عمده مایحتاج مردم رافراهم کرده و فروشگاههای سون الون و فامیلی مارکت به تعداد وفور مشغول خدمات رسانی هستند

مناسب برای
  • خرید

  • تفریح

  • طبیعت گردی

  • ماجراجویی

  • آرامش و استراحت

  • تفریحات ساحلی

نوع سفر:
تاریخ سفر:

دانلود اپلیکیشن موبایل

از اپلیکیشن لست سکند برای خدمات بهتر می توانید استفاده نمایید