امیران پرواز آرسام
امیران پرواز آرسام
کاربر لست سکند
amir keyvan
نقدها:
گزارش
پیگیری و رفع مشکل از طریق مدیر آژانس و دلجویی از اینجانب
این آژانس را پیشنهاد میکنم

طی مشکلی که با لیدر کارگزار آژانس امیران پرواز در گرجستان برای من ایجاد شده بود جناب یزدی(مدیر آژانس) موضوع را پیگیری و از بنده دلجویی نمودند و خانم پهلوانی هم در مورد اینکه صدای صوتی من به دلیل فیلترینگ تلگرام در ایران به دستشون نرسیده بود توضیح دادندو عذرخواهی کردند، در مجموع این آژانس از ابتدایی که من با مدیرشون تماس گرفتم و مشکل پیش امده را عنوان کردم بسیار منطقی و مودبانه برخورد کردند و با قضاوت عادلانه از من دلجویی و عذرخواهی کردند،من از طریق این آژانس 7 روز به هتل بتلم تفلیس در گرجستان رفتم
این پیغام دوم من بعد از رفع مشکل از طریق مدیر آژانس هست که در این سایت می گذارم و ایشون با رفتار خوبشون بدبنی من نسبت به آژانس و همکارانشون رو تغییر دادند.

نوع سفر:
تاریخ سفر: